Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2695 Hinh như bộ đấy là truyện ngắn, có 2-3 tập gì đấy. Nói về
Hình mô tả cho bài confession
#2695 Hinh như bộ đấy là truyện ngắn, có 2-3 tập gì đấy. Nói về nữ 9 là ninja ở làng ninja. Nữ 9 đóng giả làm nhà báo, lấy ck <a href="https://confession.vn/10627-toi-la-nguoi-thu-ba-t-rung-a-lo-chi-chao-em-da-cho-hoi-ai-vay-a-chi-ten-la-l-em-co-phai-n-khon/" title="làm" alt="làm">làm</a> cs. <a href="https://confession.vn/10538-thang-noi-doi-sao-anh-lai-noi-that-benh-vien-buon-lam-anh-a-hanh-lang-hun-hut-gio-khong-bong-n/" title="Sau thì" alt="Sau thì">Sau thì</a> kiểu như cuộc <a href="https://confession.vn/12013-lan-au-tien-thay-nguoi-cuc-suc-vay-minh-nam-2-neu-k58-sang-nay-an-sang-xong-co-lang-thang-vao/" title="sống làm" alt="sống làm">sống làm</a> ninja sau lưng ck giải quyết các vụ án gì đấy. Nhớ mang máng thôi.