Bình luận

đọc bài viết xong em thấy tương lai em mù mịt quá, em học đủ qua môn thôi lại dân tỉnh lẻ, ko biết nơi nào sẽ chứa chấp!!! Nhưng cũng hy vọng chủ thớt sẽ vượt qua khó khăn nha, "vạn sự khởi đầu nan - gian nan đừng có nản "
Đúng đúng, và còn nhiều thanh niên bợ đít nâng bi nữa, đã vậy còn hênh cái mặt lên vs ng khác, đúng lũ hỡm
ai bảo bạn vậy?! bạn hãy stop đổ lỗi cho ng khác và cho xã hội, thành công hay không là do bạn, là trách nhiệm của bạn. Đừng có truyền cơn hẳn học cho ng khác.
thật ra thì còn nhiều thứ khủng khiếp hơn, nhưng thôi ráng học ráng làm, ráng giữ gì nhân cách, sức khoẻ, miệng mồm khéo 1 chút, đúng là thật thà thường thiệt thòi...
Có thể điều "bạn" nói là một phần của sự thật, nhưng phải chăng đã quá tiêu cực. Đừng cứ đổ lỗi cho người khác, cho cái xã hội này tha hoá này nọ, như thế tình cảnh có khá lên, tốt hơn là hãy tự nhìn lại mình. Đừng bắt XH này phải thay đổi theo "bạn" và cũng đừng nghĩ mình có thể thay đổi hay di lệch gì được nó, "bạn" sinh ra ko phải để thay đổi thế giới (trừ khi bạn là thiên tài) mà hãy cố gắng để thế giới công nhận "bạn"
Đại diện tiêu biểu cho câu:( Sinh ra trong nghèo khổ, lớn lên trong khó khắn và trưởng thành trong thất bại).