Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2602 Khi tui xem Mộ đom đóm *đến đoạn Setsuko chết* => khóc 1 dòng
Hình mô tả cho bài confession
#2602 Khi tui xem Mộ đom đóm *đến đoạn Setsuko chết* => khóc 1 dòng sông *đến đoạn Seita đem tro cốt của Setsuko bỏ <a href="https://confession.vn/13341-lo-mieng-treu-nguoi-yeu-la-nhoc-con-trong-ngay-sinh-nhat-no-va-c/" title="vào" alt="vào">vào</a> hộp kẹo, chợt nhớ ra <a href="https://confession.vn/10385-so-phan-phet-thuc-ra-bat-nguon-tu-tieng-anh-la-tu-fate-la-so-phan-a-um-la-so-phan-ban-toi-k48/" title="Gin cũng" alt="Gin cũng">Gin cũng</a> từng muốn hỏa thiêu Kagura cho <a href="https://confession.vn/khi-loai-nguoi-xung-quanh-ho-het-con-ban-chi-biet-im-lang-ngoi-nhin-__/" title="vào" alt="vào">vào</a> hộp kẹo để ăn chặn bớt tiền đám tang* => Tụt mọe hết cảm xúc #Parody_hay_lắm_lão_Khỉ