Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2575 "#Tìm manga Cần tìm bộ manga có nữ chính là học sinh nghèo, thấy
Hình mô tả cho bài confession
#2575 "#Tìm manga Cần tìm bộ manga có nữ chính <a href="https://confession.vn/gui-crush-3/" title="là học" alt="là học">là học</a> sinh nghèo, thấy mấy đứa bạn cùng lớp đi tất <a href="https://confession.vn/10535-chac-chi-ay-phai-yeu-anh-nhieu-lam-em-nho-hoi-cap-1-chi-hay-qua-nha-minh-cho-anh-i-hoc-cung-ch/" title="xanh mà" alt="xanh mà">xanh mà</a> nữ 9 cũng muốn đi mà có mỗi tất trắng, thế là đổ mực xanh vào tất nhưng nhìn màu lem nhem, tiếp theo ko nhớ <a href="https://confession.vn/13820-con-gai-nen-yeu-cau-gop-tien-khi-hen-ho-phai-gop-bang-uoc-nhe-ca/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a>, chỉ nhớ là nữ 9 cũng gặp 1 đứa con trai tầm tuổi đi tất pha màu giống của cô."