Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2562 "#cầu_truyện Cầu các mẹ qua đường cho e tên mấy bộ shoujo mà có
Hình mô tả cho bài confession
#2562 "#cầu_truyện Cầu các <a href="https://confession.vn/11340-chac-nhieu-ban-oc-bai-nay-roi-bai-bao-viet-ve-mot-anh-sinh-vien-ftu-xong-chuyen-tiep-hoc-busin/" title="mẹ qua" alt="mẹ qua">mẹ qua</a> đường cho e tên mấy bộ shoujo mà có nữ chính xinh, hotgirl <a href="https://confession.vn/11034-to-cung-khong-hieu-sao-to-lai-khao-khat-uoc-viet-ra-en-the-nay-nhung-to-vua-mat-i-nguoi-phu-nu/" title="nhưng nam" alt="nhưng nam">nhưng nam</a> chính bình thường ko có gì nổi trội hoặc otaku, lập dị ko ạ. Em đã đọc : 3D kanojo, Hibi Chouchou, Switch girl, Honey come honey"