Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2557 số là hồi đó bà mình ra chợ thấy có bán truyện nên mua
Hình mô tả cho bài confession
#2557 số là hồi đó bà mình ra chợ thấy có bán truyện nên mua cho tụi cháu mình đọc, mà lâu <a href="https://confession.vn/ung-la-kiem-uoc-ong-tien-khong-phai-de-voi-cac-em-sinh-vien-minh-vua-c/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> nên mình không nhớ tên truyện mà truyện cũng mất luôn :v chỉ nhớ chắc là truyện hồi đó hay vãi ra :(( mình nhớ khá ít chi tiết, truyện mua / xuất bản khoảng từ năm 2015 đổ lại vì <a href="https://confession.vn/9842-nguoi-ta-thi-ko-gia-inh-minh-co-gia-inh-nhu-khong-toi-k50-toi-chang-co-nha-cung-chang-co-cai-go/" title="mua cùng" alt="mua cùng">mua cùng</a> với mấy bộ Mầm sống, Antique romantic, truyện cô gì có năng lực nhìn thấy người đã mất rồi í :v ... 1. Cô main không biết sao mà nổi hứng thiết kế đồ gì đó, hình như lần đầu cổ sửa cái đầm mặc ra bị bạn cổ cười 2. Mình chỉ nhớ đoạn cô main đang chạy thì ngã trúng <a href="https://confession.vn/13658-tet-nho-bo-me-co-ai-hieu-uoc-cam-giac-mac-du-o-chinh-can-nha-cua/" title="anh" alt="anh">anh</a> kia