Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2551 "Sao coi anime bên vuighe.net và anime47 dịch thuật nó khác xa nhau như
Hình mô tả cho bài confession
#2551 "Sao coi anime bên vuighe.net và anime47 dịch thuật nó khác <a href="https://confession.vn/13699-toi-4-tuoi-cau-4-tuoi-tro-thanh-ban-be-toi-6-tuoi-cau-6-tuoi-lan/" title="xa nhau" alt="xa nhau">xa nhau</a> như thiên đàng với địa <a href="https://confession.vn/26153-2/" title="ngục " alt="ngục ">ngục </a> vậy? Cùng một anime cùng một tập anime, nếu xem bên vuighe.net trước rồi mới xem bên anime47 là <a href="https://confession.vn/1-chiec-banh-2-so-phan/" title="cảm giác" alt="cảm giác">cảm giác</a> như đang dưới địa ngục tìm thấy được ánh sáng nơi thiên đường vậy. "