Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2542 "Vocaloid / Utaite đã lấy đi nước mắt của bạn nhiều nhất ( hay
Hình mô tả cho bài confession
#2542 "Vocaloid / Utaite đã lấy đi nước mắt của bạn nhiều nhất ( hay hát truyền đạt <a href="https://confession.vn/12184-cho-ko-giu-uoc-thi-nguoi-lam-sao-giu-noi-thuc-su-rat-la-kho-hieu-minh-co-nguoi-yeu-hoc-ben-ba/" title="cảm" alt="cảm">cảm</a> xúc cho bạn nhất )? Không loại trừ Vocal, Utaite nổi nhé. P/s: Mình trước, cặp đôi <a href="https://confession.vn/12425-gap-oi-can-xi-e-lam-gi-gap-oi-canxi-e-lam-gi-la-cau-cau-van-hay-noi-ua-voi-to-khi-nhac-en-tien/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> Kagamine Rin Len :'( List của mấy ẻm <a href="https://confession.vn/9738-vi-ham-me-oc-cfs-cua-neu-ma-em-suyt-nua-thi-mat-trang-chuyen-la-the-nay-em-la-fan-cua-cfs-neu-n/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> chứa gần nửa số lượng mấy bài SE, mà hầu như bài nào cũng muốn cry"