Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2539 "Cầu anime có nội dung/những phân cảnh mang tính gothic (chắc vậy, kiểu kiểu
Hình mô tả cho bài confession
#2539 "Cầu anime có nội dung/những phân cảnh mang tính gothic (chắc <a href="https://confession.vn/10133-ngay-mai-t-len-xe-hoa-roi-nhung-chu-re-lai-khong-phai-la-m-t-va-m-quen-nhau-cung-uoc-hon-10-na/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a>, kiểu kiểu <a href="https://confession.vn/10056-chi-thuong-em-co-be-k55-toi-khong-o-khu-tro-o-o-o-co-1-nguoi-ban-than-cua-toi-va-toi-hay-qua-o/" title="thế" alt="thế">thế</a> kỉ 19 Châu Âu mà tăm tối chút) + liên quan đến nhà thờ/tôn giáo/... Giống mấy cái này (chủ yếu fanart Madoka Rebellion). Càng mờ mịt ma mị càng tốt. Xin lỗi vì giải <a href="https://confession.vn/11105-hom-truoc-co-vo-tinh-oc-thay-cfs-lien-quan-en-noi-long-cua-nguoi-thu-ba-va-bi-nem-a-mot-cach-r/" title="thích hơi" alt="thích hơi">thích hơi</a> khó hiểu :v https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/41/a3/31/41a331e91a8766f90dbd87f439ad0ab9.jpg https://i.pinimg.com/originals/65/cf/e4/65cfe41d9c5b878fe1a67b2814329336.jpg https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28795112_229065064503054_7366106368496893952_n.jpg?oh=ba77237f28d759e6c56bee6a8da24c2c&oe=5B2F24C9 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eea9487ce1&view=fimg&th=1622fb6a3bf7f2d8&attid=0.2&disp=emb&realattid=1622fb08005883703f61&attbid=ANGjdJ9wMNnmd-pwpegA83XZv-2FPq2PGmwY2HK7ddFqYmSSLtBaQTec0CteyNNi4lpNgYMcbjK37Si89CKSbMSzxIzmkvGhWbGwmDVYvBeRivoqZP7WEGsRonsIiYk&sz=s0-l75-ft&ats=1521218925041&rm=1622fb6a3bf7f2d8&zw&atsh=1 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eea9487ce1&view=fimg&th=1622fb6a3bf7f2d8&attid=0.1&disp=emb&realattid=1622fb64c478df258eb2&attbid=ANGjdJ_9XtT6oqtULrdHFnQmBeHEwG3_aO_CsNPu_14WcpHqTCTWiWVRwKiskjQmvEfQzyCutp3mlq-HVsasY0_tmqd8RvslVx8DBzD4UsYkoB24kNX9PKJSy7buaCc&sz=s0-l75-ft&ats=1521218925040&rm=1622fb6a3bf7f2d8&zw&atsh=1"