Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2537 Mình có 1 thắc mắc, nếu Tiệm Vạn Năng (Gintama) + Câu lạc bộ
Hình mô tả cho bài confession
#<a href="https://confession.vn/11242-em-em-lai-viet-vai-dong-tam-su-nghi-ma-thay-buon-toi-la-mot-sinh-vien-o-neu-k55-anh-la-mot-sin/" title="2537 Mình " alt="2537 Mình ">2537 Mình </a> có 1 thắc mắc, nếu Tiệm Vạn Năng (Gintama) + Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên (Yamada-kun to 7-nin no Majo) + Hội nghiên cứu ESP (Kotoura-san) + Đoàn SOS = ? <a href="https://confession.vn/13276-vo-tinh-oc-uoc-confestion-cua-mot-ban-nu-hoi-xem-co-nen-tiep-tuc/" title="Mình nghĩ" alt="Mình nghĩ">Mình nghĩ</a> chắc loạn cả <a href="https://confession.vn/132xx-cho-tao-hoi-khi-hon-ny-chung-may-cam-thay-the-nao-tao-thay-phe-l/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a> luôn quá :v