Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2509 Có bộ truyện nào mà bạn thấy nó hay nhưng không muốn đọc lại
Hình mô tả cho bài confession
#2509 Có bộ truyện nào mà bạn thấy nó hay nhưng không muốn đọc lại hoặc drop giữa chừng rồi đọc kết <a href="https://confession.vn/12442-vi-thit-cho-ma-tan-gai-that-bai-khu-nay-co-2-day-tro-song-songminh-thi-o-ben-khu-nay-crush-min/" title="xong thôi" alt="xong thôi">xong thôi</a> luôn không? Với t là Death Note. T thấy nó hay, vẽ đẹp nhưng đọc thì khó chịu làm sao ấy nên đọc ngắt quãng mãi và cũng không có ý định <a href="https://confession.vn/vi-ia-lau-co-gai-bi-xe-khach-bo-lai-trong-bui-cay-nha-minh-o-thai-nguy/" title="đọc lại" alt="đọc lại">đọc lại</a> thêm <a href="https://confession.vn/10901-moi-tinh-5-nam-du-i-qua-nhung-ngay-thang-tuoi-tre-cung-chang-the-thang-noi-cam-do-cuoc-oi-anh/" title="lần nào" alt="lần nào">lần nào</a> nữa.