Bình luận

Đọc bài cfs này làm mình nhớ về mối tình đầu của mình, tiếc là h mình vs người ta đã không còn là gì nhưng mình vẫn còn yêu người đó rất nhiều