Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
5 năm trước
#2484 Woah :v Kiểu này AZ đi đầu trong genre mecha rồi :v https://i.imgur.com/NXyrhep.png
Hình mô tả cho bài confession
#2484 Woah :v Kiểu <a href="https://confession.vn/10476-trai-tot-khong-phai-khong-con-nhung-cu-bi-cha-ap-va-khinh-re-mai-thi-roi-no-cung-se-thay-oi-ma/" title="này" alt="này">này</a> AZ đi <a href="https://confession.vn/9695-vi-anh-bang-bat-cu-gia-nao-em-cung-se-vao-neu-chao-cac-anh-chi-em-moi-lop-12-thoi-nhung-hom-nay/" title="đầu" alt="đầu">đầu</a> trong genre <a href="https://confession.vn/13302-ban-than-khac-gioi-the-nay-thi-lam-sao-het-moe-thuoc-chua-ban-th/" title="mecha rồi" alt="mecha rồi">mecha rồi</a> :v https://i.imgur.com/NXyrhep.png