Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2476 Thỉnh cầu fan Dragon Ball bốn phương nam bắc đông tây về đây tụ
Hình mô tả cho bài confession
#2476 Thỉnh cầu fan Dragon Ball bốn phương nam bắc đông tây về đây tụ hội, hãy đưa ra lời chỉ trích của các <a href="https://confession.vn/13830-co-cai-qua-mung-83-ma-phuc-tapcon-gai-ung-kho-hieu-buc-minh-nghi/" title="cậu về" alt="cậu về">cậu về</a> nhân vật Son Goku, từ việc "nó là main nên hay được buff" cho đến "tao thích thì tao ghét thôi", và tớ sẽ mạn phép đưa ra <a href="https://confession.vn/13768-ai-hieu-cam-giac-theo-uoi-may-nam-rong-ra-nhung-cung-chi-nhan-la/" title="quan" alt="quan">quan</a> điểm của <a href="https://confession.vn/13542-chao-moi-nguoi-minh-la-cuu-sv-neu-va-a-theo-doi-cfs-kha-lau-chac/" title="mình" alt="mình">mình</a>. Xin cảm ơn.