Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2438 Mấy bạn bên fandom Fate Grand Order có cái tiêu chuẩn kép không thể
Hình mô tả cho bài confession
#2438 Mấy bạn bên fandom Fate Grand Order có cái tiêu chuẩn kép không thể đỡ được luôn ý. Gọi servant bằng "thằng" - 1 dtnx k hề có tính chất xúc phạm thì kêu là xúc phạm vĩ nhân anh hùng lịch sử, <a href="https://confession.vn/9793-tin-nham-1-thang-so-khanh-t-vua-moi-bi-cam-sungbi-lua-cac-bac-ahan-93-i-lam-roi-t-k56-han-ang-t/" title="còn khi" alt="còn khi">còn khi</a> đặt mấy cái biệt danh dị <a href="https://confession.vn/9663-khong-biet-co-phai-dao-nay-oc-uoc-nhieu-chuyen-ve-nguoi-cu-khong-ma-tu-dung-to-thay-nho-cau-to/" title="hợm thì" alt="hợm thì">hợm thì</a> kêu là nHÂn vẬt FicTIOn, là 4fun nên gọi thế nào cũng được. Ơ thế bạn bảo anh hùng Hi Lạp là thằng culi, nhà phát minh với bộ óc thiên tài bậc nhất là thợ điện thì k phải xúc phạm? Chưa kể các bạn cũng 1 vừa 2 phải thôi, không người ta nhìn vào khinh cho đấy, cứ dặt bài <a href="https://confession.vn/cach-hoc-tieng-anh-hieu-quacung-ban-be/" title="nào" alt="nào">nào</a> trên mấy trang lịch sử là phải có thằng đem mấy nhân vật trong fgo của các bạn ra để nhét vào, sợ người ta k biết ý