Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2425 Cầu manga/anime về thời Chiến quốc Nhật Bản, nếu nhân vật chính là Oda
Hình mô tả cho bài confession
#2425 Cầu manga/anime về thời Chiến quốc Nhật Bản, nếu nhân vật chính là Oda <a href="https://confession.vn/12253-tu-nhien-muon-lam-1-ieu-gi-o-tu-te-trung-thu-nay-chac-o-ay-ko-it-ban-la-sinh-vien-cung-ang-i-l/" title="Nobunaga thì" alt="Nobunaga thì">Nobunaga thì</a> càng tốt, nếu có thêm Nobuyuki/Nobukatsu <a href="https://confession.vn/11673-em-chi-la-nguoi-thu-ba-thoi-phai-khong-anh-minh-la-mot-sinh-vien-neu-khoa-54-minh-quen-anh-tro/" title="thì" alt="thì">thì</a> càng tốt nữa. Nếu là theo thể loại xuyên không/<a href="https://confession.vn/13703-chia-tay-vi-tet-co-ai-nhu-minh-i-xem-boi-au-nam-bao-nam-nay-cuoi/" title="isekai thì" alt="isekai thì">isekai thì</a> nữ chính đừng quá bánh bèo. Cảm ơn mọi người.