Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2337 "douma các chế ơi , tôi tình cơ đọc được bài về địa đạo
Hình mô tả cho bài confession
#2337 "douma các chế ơi , tôi <a href="https://confession.vn/13496-em-ay-an-nhieu-v-nen-tao-nghi-ko-hop-the-thoi-ok-eo-hieu-gio-an/" title="tình" alt="tình">tình</a> cơ đọc được bài về địa đạo củ chi trên reddit các chế <a href="https://confession.vn/anh-ko-u-kinh-te-va-tinh-te/" title="ạ rồi" alt="ạ rồi">ạ rồi</a> kinh thêm quên 2000 ngày đêm trấn thủ củ chi nữa . Giờ quay sang đọc mấy <a href="https://confession.vn/10304-7-nam-ve-truoc-mot-ngay-au-thang-3-am-uot-ang-lang-thang-tren-mot-dien-an-on-thi-e-tim-e-thi-t/" title="cái manga" alt="cái manga">cái manga</a> sống sót của nhật thấy mấy cái thủ đoạn đơn giản , thua xa mấy bậc . Please please , bạn họa sĩ truyện tranh nào lấy cảm hứng địa đạo củ chi viết truyện đi . https://www.facebook.com/redditvietnam/posts/1826932083994081"