Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2334 "Mọi người nghĩ sao về 3 diễn viên mới (Byakuya, Renji, Uryu Ishida) trong
Hình mô tả cho bài confession
#2334 "Mọi <a href="https://confession.vn/13562-ua-chu-chac-sau-nay-khong-dam-lay-may-ong-trong-co-ve-tri-thuc-l/" title="người nghĩ" alt="người nghĩ">người nghĩ</a> sao về 3 diễn viên <a href="https://confession.vn/10577-gui-cfs-10572-minh-la-sv-k54-sau-khi-oc-bai-cua-ban-minh-khong-ong-tinh-cung-khong-phan-oi-cac/" title="mới" alt="mới">mới</a> (Byakuya, Renji, Uryu Ishida) trong LA Bleach? Mặc dù mình thích anh Ryo Yoshizawa lắm nhưng cảm thấy anh k hợp vai Ishida <a href="https://confession.vn/11039-danh-ca-thanh-xuan-e-yeu-mot-nguoi-ca-anh-va-chi-yeu-nhau-tu-thoi-con-rat-tre-hai-nguoi-yeu-nh/" title="sao" alt="sao">sao</a> á :((( Renji okay, Byakuya k như mình mong đợi lắm"