Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2332 psycho-pass sẽ có phần mới, Akane đi theo con tin tìm Kougami nên phần
Hình mô tả cho bài confession
#2332 psycho-pass sẽ có phần mới, Akane đi <a href="https://confession.vn/12512-khi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-muon-tam-su-minh-k56-nam-nay-nam-cuoi-nguoi-yeu-k58-nam-2-anh-trai/" title="theo con" alt="theo con">theo con</a> tin tìm Kougami nên phần này sẽ k có 2 người này <a href="https://confession.vn/niem-vui-nho-nho-cua-fa/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a>, thay vào đó là con mắm đáng ghét Mika Shimotsuki sẽ lên main và nghe là nó sẽ chuẩn chạc trưởng thà<a href="https://confession.vn/13577-co-ai-ghet-kieu-o-tro-ma-cu-dan-ny-ve-nhu-cai-nha-nghi-ko-_-minh/" title="nh hơn" alt="nh hơn">nh hơn</a> ss2