Bình luận

Vì lười học, nhát học như t này chứ t thấy mấy đứa ngoài kia nó học hết sách Việt rồi thi nhau đọc sách ngoại ngữ các thứ!
Học hết hay không còn tùy mục tiêu mình đưa ra thôi bạn. Như mình mỗi ngày chỉ đề ra mục tiêu đọc một trang sách nên lúc nào cũng thấy thoải mái :3
Nỗi ám ảnh mang tên " giảm tiết , nâng cao tinh thần tự học " và thi vẫn vs lượng kiến thức như cũ ??