Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2279 Càng xem bộ Neverland càng thấy đám trẻ con đáng sợ vãi, mới mười
Hình mô tả cho bài confession
#2279 Càng xem bộ Neverland càng thấy đám trẻ con đáng sợ vãi, mới mười mấy tuổi đầu đã gangz tới độ cầm súng nổi dậy tuyên bố chiến <a href="https://confession.vn/9976-phong-toi-o-nha-4-ky-tuc-xa-ktx-neu-hom-au-tien-don-vao-toi-a-bi-anh-mat-ay-cuon-hut-cau-ta-co/" title="tranh" alt="tranh">tranh</a> chiến nhau tới chết =)))))))))))) Chết thì cù<a href="https://confession.vn/10652-oi-mat-la-cua-so-tam-hon-ai-o-a-tung-noi-voi-toi-nhu-the-ay-vay-ma-tam-hon-cua-t-a-ong-mat-mot/" title="ng nhau" alt="ng nhau">ng nhau</a> chết trùm cho vui =)))))))))))) Ngày càng không tin được ai trong bộ này, lật mặ<a href="https://confession.vn/ai-a-tung-___________________-sinhvienbachkinhxay/" title="t nhanh" alt="t nhanh">t nhanh</a> như bánh tráng như Norman tưởng hiền lành hoá ra miệng cứ cười vâng vâng dạ dạ tâm thì lên kế hoạch giết má nó bất kì lúc nào, rồi mấy bé loli shota nhìn dễ thương vài chap trước chap sau thành quỷ hết =))))))))))) NGoài Emma đúng là không nên tin bố con thằng nào cả.