Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2232 Hỏi ý kiến cá nhân nhé: giữa bản 03 với Brotherhood, thì các cậu
Hình mô tả cho bài confession
#2232 Hỏi ý kiến cá nhân nhé: giữa bản 03 với Brotherhood, thì các cậu thích bản <a href="https://confession.vn/tinh-ban-ep-la-khi-nguon-quynh-aka/" title="FMA nào" alt="FMA nào">FMA nào</a> hơn? Tớ <a href="https://confession.vn/13768-ai-hieu-cam-giac-theo-uoi-may-nam-rong-ra-nhung-cung-chi-nhan-la/" title="mới" alt="mới">mới</a> xem bản Brotherhood thôi, chưa dám xem bản 03 vì thấy dân tình bảo bên ấy kết buồn <a href="https://confession.vn/12072-chi-gai-tu-ngay-len-hn-la-e-song-o-nha-chi-gai-e-la-nu-va-chi-gai-e-la-8x-oi-au-ma-tinh-cach-t/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a>. Nên lên đây hỏi ý kiến các cậu xem thế nào...