Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2215 Hình như mấy bạn kh hiểu ý mình =)) ý là mình muốn hỏi
Hình mô tả cho bài confession
#2215 Hình như mấy bạn kh hiểu ý mình =)) ý <a href="https://confession.vn/11071-gui-chi-dau-tuong-lai-e-sap-bi-cuop-i-chang-trai-soai-ca-trong-long-em-bao-lau-nay-roichi-chac/" title="là mình" alt="là mình">là mình</a> muốn hỏi mấy bạn dịch anime ấy, mấy bạn đó tải raw về, dịch, up lên rồi lúc gắn tag làm sao mấy bạn đó <a href="https://confession.vn/13710-phai-lam-gi-khi-nguoi-yeu-va-gia-inh-me-tin-minh-va-ny-yeu-nhau/" title="biết là" alt="biết là">biết là</a> shojo <a href="https://confession.vn/11469-co-gai-nhan-sac-binh-thuong-ai-gia-cung-theo-uoi-me-met-chuyen-la-minh-hay-i-chua-tham-gia-cac/" title="hay shounen" alt="hay shounen">hay shounen</a> mà để tag, hay ở chỗ tải raw có gắn tag sẵn?