Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2196 "<("") có thể bạn chưa biết, Đã biết, vừa thừa biết, lí do gin
Hình mô tả cho bài confession
#2196 "<("") có thể bạn chưa biết, Đã biết, vừa thừa biết, lí do gin chưa Fa, khả năng cao do ăn quá nhiều đồ ngọt, :v dẫn đến chứng tiểu đường, người bị tiểu đường lại có hại về mặt sinh lý :v hay chính xác hơn là gin bị *** **** *** ** **** ***, là như vậy đó"