Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
5 năm trước
#2151 Tôi vẫn k hiểu tại sao hàng tuần tôi cứ tốn 12 phút cuộc
Hình mô tả cho bài confession
#2151 Tôi <a href="https://confession.vn/13665-tu-ti-ve-su-chenh-lech-gia-canh-trong-tinh-yeu-chao-moi-nguoi-ho/" title=" vẫn" alt=" vẫn"> vẫn</a> k hiểu tại sao hàng tuần <a href="https://confession.vn/11857-khi-bat-cu-ai-lam-nguoi-yeu-cua-ban-thi-eu-gap-xui-xeo-to-la-nu-sinh-vien-nam-3-to-a-trai-qua/" title="tôi cứ" alt="tôi cứ">tôi cứ</a> tốn 12 phút cuộc đời (hoặc hơn một chút nếu tập đấy có Japon Mignon; hoặc cả tập như tập 1 và tập mà <a href="https://confession.vn/13446-ban-se-nhu-the-nao-neu-chang-trai-ban-yeu-hay-che-ban-minh-va-an/" title="có con" alt="có con">có con</a> ma dưới gầm ghế) xem Pop Team Epic. Nó như kiểu một cơn nghiện ý, tuần nào cũng phải nhìn mặt Pipimi với Popuko mới được. Hừm, ám ảnh quá.