Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2139 "[Tìm truyện] Dạo trước e có đọc 1 bộ, main làm việc trong quân
Hình mô tả cho bài confession
#2139 "[Tìm truyện] Dạo trước e có đọc 1 bộ, main làm việc trong quân đội 10 năm, đột nhiên muốn nghỉ hưu. Quân đội vì <a href="https://confession.vn/anh-gia-inh-trich-nguyen-van-ay-la-anh-g-t-cm-a-t-khong-the-tuong-tuong-noi-tai-sao-lai-co-the-ghep/" title="muốn giữ" alt="muốn giữ">muốn giữ</a> main nên khuyên main đi học tại một trường <a href="https://confession.vn/124xx-cac-ong-a-du-ai-noi-nga-noi-nghieng-thi-gai-luat-van-la-chan-ly-cua-oi-toi-cac-ban-ay-rat-chin/" title="trung học" alt="trung học">trung học</a> gì đấy. Main luôn giữ rank 1 trong <a href="https://confession.vn/11433-anh-o-au-khi-ma-em-can-anh-nhat-ngay-372016-hom-nay-lai-i-lam-ve-mot-minh-i-mot-minh-tren-con/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a> đấy. E quên cmn tên rồi, ai nhớ giúp e với, e đang muốn đọc lại..."