Bình luận

chán.. nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi cánh chị em phụ nữ nghĩ gì... Thôi miễn bàn.. vấn đề này nhạy cảm quá.. :D :D :D Mà khuyên bạn gái.. cố gắng mà vượt qua.. sống cho tốt.. cũng hi vọng là không có thêm "rắc rối" sau cái đêm sai lầm đó.. CỐ LÊN!!!
Tao cũng rất muốn đồng cảm, cũng ráng tập trung đọc nhưng mà đọc đến đoạn "cười khẩy lũ đàn ông chúng tao" thì lại méo muốn đọc tiếp nữa. Yêu có 1 thằng mà chửi cả 1 đám là không được. Rất không được!
Tóm tắt là chia tay xong đổ thừa lý do để đi nằm với thằng khác. Ok mình cũng có bạn gái như v và mình thấy lý do đó rẻ rách cực kỳ =)))