Skip to content

Tháng: Tháng Bảy 2018

#KTX_CFS9141 ———— 7/31/2018 17:47:41 “Xin chào admin, xin chào các bạn, các anh chị KHTN

#KTX_CFS9141 ———— 7/31/2018 17:47:41 “Xin chào admin, xin chào các bạn, các anh chị KHTN và chào mọi người. Khi viết những dòng này, thì…

20 Comments

#cfs14187 “https://youtu.be/GJjomGe6fJc Nửa đêm nửa hôm đọc được cfs bash giọng Râu, t chỉ muốn

#cfs14187 “https://youtu.be/GJjomGe6fJc Nửa đêm nửa hôm đọc được cfs bash giọng Râu, t chỉ muốn gửi cái link này cho toàn bộ mấy đứa bash…

63 Comments