Skip to content

Tháng: Tháng Năm 2018

#RUMOR “Rumor về girlgroup Kpop 1. Joy (Red Velvet) tính chảnh chọe, khinh thường staff,

#RUMOR “Rumor về girlgroup Kpop 1. Joy (Red Velvet) tính chảnh chọe, khinh thường staff, hay giả vờ thảo mai lễ phép trước đàn ông…

36 Comments

#G28154 [THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ] Tôi thích anh(bằng lớp nhưng cậu ấy bắt tớ gọi

#G28154 [THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ] Tôi thích anh(bằng lớp nhưng cậu ấy bắt tớ gọi bằng anh), thích anh rất nhiều, thích từ khi bắt…

7 Comments