Skip to content

Tháng: Tháng Một 2018

#TÌM_TRẢ ——- #1 – 1/31/2018 0:41:44 “Chào mọi người, vừa rồi mình có đánh rơi

#TÌM_TRẢ ——- #1 – 1/31/2018 0:41:44 “Chào mọi người, vừa rồi mình có đánh rơi một thẻ sinh viên tên Đào Duy Phương Yên -…

Comments closed

#KCDK_P96 12/31/2017 0:00:42 “Quỷ Hầu, tức là quỷ theo hầu, em xin mạn phép kể

#KCDK_P96 12/31/2017 0:00:42 “Quỷ Hầu, tức là quỷ theo hầu, em xin mạn phép kể cho các bác nghe về cái tên lạ đời này,…

7 Comments

#13503: hồi trước…. hồi trước bố lạ lắm, bọn hàng xóm chơi bi, con không

#13503: hồi trước…. hồi trước bố lạ lắm, bọn hàng xóm chơi bi, con không có bi, bố dẫm lên bi đợi chúng nó đi…

58 Comments

#Rep_CFS_30398 “Gửi bạn viết #CFS_39038 Môi trường đại học là phải trưởng thành, chịu trách

#Rep_CFS_30398 “Gửi bạn viết #CFS_39038 Môi trường đại học là phải trưởng thành, chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Bạn…

10 Comments