Skip to content

Tháng: Tháng Chín 2017

#RUMOR “Mình không nói nhiều, vào thẳng vấn đề luôn. Một group chat kín ở

#RUMOR “Mình không nói nhiều, vào thẳng vấn đề luôn. Một group chat kín ở Hàn Quốc của EXO bị leak. Mình biết tiếng Hàn…

2 Comments