Skip to content

Tháng: Tháng Sáu 2017

#cfs11184 Mình thấy có 1 số bạn xem Naruto Shippuuden thì tỏ vẻ không thích

#cfs11184 Mình thấy có 1 số bạn xem Naruto Shippuuden thì tỏ vẻ không thích cái kiểu kể chuyện hồi tưởng, ngoại truyện nhân vật…

Comments closed