Bình luận

#Cfs7507 mình cũng 2k1 đây, cũng vừa mới đổ GOT7 hồi đầu hè thôi, thực sự đây là lần đầu tiên hiểu cảm giác thế nào là fan kpop chân chính, ngồi cày view rồi vote bục mặt luôn :)