Bình luận

tui đồng tình cả 2 chân 2 tay luôn. cố quá thành quá cố mà. làm ơn vui thôi đừng vui quá mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của GOT7 với Chym non :(