Bình luận

Mình cảm thấy chuyện chẳng là gì... sao có nhiều bạn làm quá chuyện này lên quá vậy mấy bạn thì không gì, lỡ hai ổng thấy rồi hai ổng suy nghĩ nhiều, rồi mai mốt phải cẩn thận trong từng cử chỉ hành động mấy bạn có muốn vậy không??????