Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
5 năm trước
(2 bài) #Cfs5931 "Làm thế nào để quen biết bạn bè trong fandom ạ?! Em
Hình mô tả cho bài confession
(2 bài) #Cfs5931 "Làm thế nào để quen biết bạn bè trong fandom ạ?! Em thuộc dạng ít nói, ngại giao <a href="https://confession.vn/nguoi-la-thi-cung-phai-ep-trai-nghe-chua-nguon-chuyen-co-remix/" title="tiếp nên" alt="tiếp nên">tiếp nên</a> nhiều khi muốn bắt chuyện với các bạn cũng không dám. Cho nên em cô đơn lắm luôn." ----- #Cfs5932 "98er có già <a href="https://confession.vn/y-thuc-i-nhe/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a> trong fandom này không nhỉ?! Dạo <a href="https://confession.vn/13285-tu-dung-ban-gai-nghien-veo-ti-toi-hoi-vay-vi-toi-thay-la-lam-toi/" title="này cứ" alt="này cứ">này cứ</a> thấy mấy bé 2k, 2k mấy thoy. ???" --------------- Cre : spinoff