Bình luận

Fanbook dễ thương, in trên khổ giấy A4, bìa trắng in nổi logo GOT7 xanh, có hình ảnh, thông tin nhóm và cá nhân, game, có phần ghi tâm sự cho bảy, kế hoạch bu chai, một số bí kíp tham gia concert của 7 nữa... Điểm 9 cho hình ảnh và update thông tin nhé!
Định mua nhưng sáng hôm 15 thông bảo bên nhà G7VN huỷ hợp tác nên huỷ mua luôn. Góp tiền đu trai giờ vẫn sung sướng lắm?