Bình luận

Nhờ GOT7 mà t kh bị tự kỉ và có nhiều bạn bè hơn ! Nhờ họ mà t biết cuộc sống này nó tươi đẹp hơn và t có nghị lực sống có động lực để làm việc kiếm tiền nhiều hơn! Cảm ơn 7 đã đến với 1 phần thanh xuân của em