Bình luận

#4961 fanchant bạn có thể lên youtube, trên kênh GOT7 Vietnam FC có Vietedit đó bạn. #4962 Chưa ai nhận tin nhắn hay mail gì đâu nha bạn. Yên tâm.