Bình luận

đm mới ngủ dậy cứ tưởng chuyện tình cục súc nào đó cho đến khi kéo lên và thấy dòng chữ"2 thằng em cũng khá là thân".