Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
19/03/2018 8:48:53 #YDcfs20356 "Anh nói là anh vẫn đang tìm trong khi em ở đây.
Hình mô tả cho bài confession
19/03/2018 8:48:53 #YDcfs20356 "Anh nói là anh vẫn đang tìm trong khi em ở đây. Tức là em k phải là người anh tìm. Vậy nếu em đi xa anh thì anh có tìm em k. Em k còn cầu xin Chúa nữa. Em theo đạo Phật nhưng lại cầu xin Chúa cho em và <a href="https://confession.vn/9940-xem-mat-au-nam-em-la-girl-k56mat-muingoai-hinh-thi-cung-goi-la-okkho-noi-trai-qua-21-cai-xuan-x/" title="anh" alt="anh">anh</a>. Nhưng bây giờ em đã xin Chúa cho em rút lại lời cầu nguyện ấy. Em từ chối với những người, bây giờ em k từ chối nữa. Vì em muốn có mối quan hệ khác với mối quan hệ như anh và em. Em k còn kể anh nghe nữa. Vì em k muốn anh đi sâu vào cuộc đời em nữa. Em k còn nhớ những lời hẹn nữa. Vì nó sẽ chẳng mãi là hiện thực. Em sẽ k nói gì, vì em k nói anh sẽ lặng im. Em sẽ quên anh sớm thôi. Em làm tất thải, do 1 mình em tự đa tình, tự thương <a href="https://confession.vn/10091-chao-cac-ban-minh-tot-nghiep-nam-2014-k52-va-hien-tai-minh-la-me-on-than-ke-qua-qua-ve-chuyen/" title="anh" alt="anh">anh</a>. Em gặp anh đúng <a href="https://confession.vn/10405-mai-han-am-cuoi-co-gui-tien-mung-ko-toi-nay-me-goichac-cung-co-li-do-gi-o-phai-chang-me-thay-t/" title="người nhưng" alt="người nhưng">người nhưng</a> sai thời điểm. Đau lòng nhất, là em tự ảo vị trí của mình trong lòng anh. Em buồn đến thế Anh không biết đâu Vì anh bận học Em xa đến thế Anh không biết đâu Vì anh chẳng màng Anh có buồn không anh? #8b1" _______________________ - Đau lòng nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm ! #đen