Bình luận

a chống mắt lên coi e chống mắt lên xem anh ấy hạnh phúc được bao lâu, à mà mình đang nói gì v :D :D :D