Bình luận

đừng ll với nyc đó là kinh nghiệm sương máu của m. Bạn sẽ người tổn thương nhất cả ny của bạn bây giờ nữa. cô ấy ct nhiều lần vì con gái giận giỗi thôi. còn giờ là tổn thương r. bạn chủ động tìm nyc mà. nên để cô ấy đi đi..
K phải bỏ đá xuống giếng đâu nha. Cái gì chứ tính vô tâm thì không chấp nhận được. Còn nt lại với nyc thì cạn lời rồi. Bạn đã làm nát toàn tập con tym của người mà bạn yêu?
Cái gì cũng có giới hạn của nó ! Con gái khi còn giận còn nói là còn thương , đừng để họ im lặng lạnh lùng ra đi vì lúc đó bạn đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều .