Bình luận

Thấy ai cũng có thứ để nghiện mà mình thì muốn trải nghiệm một thứ gì kích thích cũng không được. Đứa nghiện rượu thì lại có ba vợ, đứa nghiện thuốc lá thì có nhiều ae mời thuốc, đứa nghiện game thì lại có cả cộng đồng game thủ, có khi còn tìm đc bạn gái qua game, đứa nghiện tốc độ thì có bạn đi phượt chung, nghiện cờ bạc thì vui - buồn khi thắng- thua, trải nghiệm cảm giác sống trên đời,đứa nghiện ma túy thì nó có cảm giác lên mây. Riêng ta thì chẳng sử dụng và cũng không muốn sử dụng thứ gì, đi làm cả ngày cả đêm. Chỉ thích gái mà lại không tìm ra bạn gái, không biết sao bắt chuyện với gái!!!! Tôi- người không rượu, không thuốc, không cờ bạc,, xì ke,, không cà phê, không phượt không game, không bạn gái, không phong trào, không và không....suốt ngày rồi cả đêm chỉ có đi làm và đi làm.Trên đời có ai sống nhạt như tôi nữa không?