Bình luận

Bình thường thôi chủ thớt ơi, chỉ là thần tượng thôi mà, chả có liên quan đến giới tánh của thớt đâu...he he...