Bình luận

Dành cả thanh xuân để chờ tin nhắn của một ai đó r nhận lại đc j chứ , sự im lặng r tổn thương . B đang tự lm mình đau đó cô gái