Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
5 năm trước
#18_161 03/03/2018 18:16:04 "Có một điều thắc mắc lâu rồi????? "" có phải con trai
Hình mô tả cho bài confession
#18_161 03/03/2018 18:16:04 "Có một điều thắc mắc lâu rồi????? "" có phải con trai trường <a href="https://confession.vn/10045-cung-tung-co-nhung-phut-giay-ben-nhau-ngay-valentine-minh-k52-minh-yeu-co-ay-tu-hoi-con-la-sin/" title="mình" alt="mình">mình</a> chỉ thích và tốt, ga lăng với con <a href="https://confession.vn/gia-ma-bo-me-sinh-som-hoac-muon-1-ngay-_/" title="gái" alt="gái">gái</a> trường khác không? Có <a href="https://confession.vn/10371-suot-ngay-bi-treu-va-cai-ket-em-la-k56-ki-nay-em-co-hoc-lop-tin-chi-mon-em-chon-ban-gan-cuoi-n/" title="phải con" alt="phải con">phải con</a> trai trường mình chê con gái kỹ thuật xấu, không dịu dàng thùy mị như con gái trường người ta không? Sao lúc nào lên đọc confession cũng thấy con gái trường khác khen con trai trường mình đủ kiểu....pla....pla??????"" Thắc mắc cho vui. Mong add duyệt bài ạ . ahiii _ một cô gái kỹ thuật năm nhất_" #bông. Các ông trường mình làm ăn thế nào mà để gái trường mình phản ánh thế kia hả.