Bình luận

Tại mấy bạn nữ trường ta đã mạnh mẽ rồi nên thành ra cứ tự làm nên chúng tôi ko kịp trổ tài đã phải lặng đi vì sự vĩ đại của các bạn :3 BG