Bình luận

Quan trọng là trong này có bạn nào học tốt Toán kinh tế 2 không cho tôi nhờ giải dùm 1 bài toán với, sẽ có hậu tạ hậu hĩnh nhé ._. #Ice