Bình luận

yêu thì đến thôi bạn.rào cản là do chính mình tự tạo ra mà.dẹp mấy cái rào cản đó sang 1 bên mà bước tiếp.
Giữa hơn 90 triệu dân, tìm được nhau, yêu nhau, sao không giữ nhau lại? P/s: câu chuyện của bạn, làm tớ bỗng nặng lòng!