Bình luận

Nên chọn du học. Ng yêu chờ dc thì chờ. Đi xong về có quá trời ng yêu. Chắc gì k đi du học nó sau này vẫn là của mình. Cần sáng cmn suốt nhé em.
Tất nhiên du học. Cho dù có chán yêu hay không thì tương lai vẫn là quan trọng nhất. Đối phương cho dù có tốt cách mấy cũng không xứng đáng để mình hi sinh cơ hội tốt đẹp. Chọn người yêu biết đâu sau này không thành hối hận cũng chẳng kịp
tất nhiên là đi du học, chắc chắn với bạn luôn, đó là quyết định sẽ ít rủi ro nhất và hối hận nếu có là thấp nhất, viết xong cmt mới đọc tới câu cuối tụt cả mood
đi du học đi cậu bên nước ngoài “ thoáng” hơn có khi qua bển lại tìm được mấy anh m9 :)))